Covid–19 senfølger-projekt

Case: Peder Lykke Centret
Præsentation af opgave ”Covid-19 senfølger” på PLC

I foråret 2022 har ledelsen på Peder Lykke Centret, samlingssted for det moderne seniorliv, godkendt zoneterapibehandling for at hjælpe deres medarbejdere med at sætte fokus på følgende:

 

Kan zoneterapi have en gavnlig effekt på Covid-19 senfølger?

Ledelsen har udvalgt 6 tilfældige deltager til projektet. Alle har haft Covid-19 og derved oplevet senfølger i større eller mindre omfang. Alle 6 deltager har fået bevilliget 5 zoneterapi behandlinger.

Ved første behandling får alle 6 deltager udleveret et spørgeskema (se bilag 1) hvor de skal beskrive hvornår de har haft Covid-19 og hvilke symptomer de har oplevet, samt give en score på 1- 10 i hvilken grad de har oplevet senfølgerne som belastning.
(10 er i høj grad).

Ved sidste behandling (nr. 5) laves der sammen igen en score ud fra det de har oplevet efter de første 4 zoneterapi behandlinger. De har fået zoneterapi med 1 uges mellemrum, så et samlet forløb på i alt ca. 5 uger (individuelt forløb).

Behandlingerne er udført af Anette Buckle, ejer og grundlægger af B’Calm.
Jeg er udddannet zone- og ergoterapeut med mere end 20 års erfaring.

 

Definition på Covid-19

Coronavirus er en smitsom sygdom, der forårsages af SARS-CoV-2 virus.
De fleste, der bliver smittet med Covid-19, oplever milde til moderate symptomer og bliver raske uden særlig behandling. Nogle vil dog blive alvorligt syge og få brug for lægehjælp.

Covid-19 påvirker forskellige mennesker på forskellige måder.

De mest almindelige symptomer:

 • Feber
 • Hoste
 • Træthed
 • Nedsat smags – eller lugtesans

Mindre almindelige symptomer:

 • Ondt i halsen
 • Hovedpine
 • Generel ømhed
 • Diarrè
 • Hududslæt
 • Røde og irriterede øjne

Oversigt over Covid-19-tilfælde i Danmark (pr. 8.8.2022) = 3,24 mio. (døde 6701)

Kilde: WHO.INT

 

Covid-19 senfølger

Definition = Symptomer, som er forenelige med Covid-19 og som har varet i 12 uger eller mere fra symptomdebut.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Langvarige symptomer/senfølger kan ses hos personer i alle aldersgrupper.

Man regner med, at ca. 10 % af de personer, som får Covid-19 oplever langvarige symptomer – som varer i over 4 uger efter sygdomsstart.

Senfølger kan ses, både hos personer, som har været alvorligt syge af Covid-19, men også hos personer som kun har været let eller moderat syge af Covid-19.

 

Symptomer som de 6 deltager har oplevet efter Covid-19

 • Træthed (oplevet af alle 6 deltagere)
 • Øget smerte i ben (1 ud af de 6 deltagere)
 • Opblussen af hedeture/overgangsalder (3 ud af de 6 deltagere)
 • Slim, forkølelse, luftveje påvirket (3 ud af de 6 deltagere)
 • Hovedpine (3 ud af de 6 deltagere)
 • Kvalme (1 ud af de 6 deltagere)
 • Søvn påvirket (3 ud af de 6 deltagere )
 • Koncentrationsbesvær, har specielt oplevet det på arbejde ved travlhed (2 ud af de 6 deltager)
 • Mangler energi, overskud, udmattelse (6 ud af de 6 deltagere)
 • Nedsat immunforsvar (1 ud af 6)

Træthed, manglende energi, overskud og følelsen af udmattelse er symptomer, som alle 6 deltagere har oplevet efter at have haft Covid-19.

 

Skema over symptomer og deltager-score FØR/EFTER zoneterapi

10 = maksimalt belastende
1 = mindst belastende

 

DIAGRAM: Symptomer på træthed (6 deltagere)

Deltager score FØR og EFTER zoneterapi
(på en skala fra 1-10 hvor 10 er maksimalt belastende og 1 er mindst belastende)

Samlet score FØR zoneterapi = 44 divideret med 6 deltagere = 7,3
Samlet score EFTER 4 zoneterapi-behandlinger = 26 divideret med 6 = 4,3

En samlet forbedring på 3

 

DIAGRAM: Senfølge ”Øgede smerter i ben” (1 deltager)

Deltager score FØR og EFTER zoneterapi
(på en skala fra 1-10 hvor 10 er maksimalt belastende og 1 er mindst belastende)

Samlet score FØR zoneterapi = 8
Samlet score EFTER 4 zoneterapi-behandlinger = 3

En forbedring på 5

 

DIAGRAM: Senfølge ”Opblussen af hedeture/overgangsalder” (3 deltagere)

Deltager score FØR og EFTER zoneterapi
(på en skala fra 1-10 hvor 10 er maksimalt belastende og 1 er mindst belastende)

Samlet score FØR zoneterapi = 12 – divideret med 3 = 4
Samlet score EFTER 4 zoneterapi-behandlinger = 16 – divideret med 3 = 5,3

En samlet stigning på 1,3

 

DIAGRAM: Senfølge ”Påvirkede luftveje” (3 deltagere)

Deltager score FØR og EFTER zoneterapi
(på en skala fra 1-10 hvor 10 er maksimalt belastende og 1 er mindst belastende)

Samlet score FØR zoneterapi = 19 – divideret med 3 = 6,3
Samlet score EFTER 4 zoneterapi-behandlinger = 6 – divideret med 3 = 2

En samlet forbedring på 4,3

 

DIAGRAM: Senfølge ”Hovedpine” (3 deltagere)

Deltager score FØR og EFTER zoneterapi
(på en skala fra 1-10 hvor 10 er maksimalt belastende og 1 er mindst belastende)

Samlet score FØR zoneterapi = 27 – divideret med 3 = 9
Samlet score EFTER 4 zoneterapi-behandlinger = 6 – divideret med 3 = 2

En samlet forbedring på 7

 

DIAGRAM: Senfølge ”Påvirket søvn” (3 deltagere)

Deltager score FØR og EFTER zoneterapi
(på en skala fra 1-10 hvor 10 er maksimalt belastende og 1 er mindst belastende)

Samlet score FØR zoneterapi = 25 – divideret med 3 = 8,3
Samlet score EFTER 4 zoneterapi-behandlinger = 11 – divideret med 3 = 3,6

En samlet forbedring på 4,7

 

DIAGRAM: Senfølge ”Koncentrationsbesvær” (2 deltagere)

Deltager score FØR og EFTER zoneterapi
(på en skala fra 1-10 hvor 10 er maksimalt belastende og 1 er mindst belastende)

Samlet score FØR zoneterapi = 10 – divideret med 2 = 5
Samlet score EFTER 4 zoneterapi-behandlinger = 6 – Divideret med 2 = 3

En samlet forbedring på 2

 

DIAGRAM: Senfølge ”Manglende energi, overskud og udmattelse” (6 deltagere)

Deltager score FØR og EFTER zoneterapi
(på en skala fra 1-10 hvor 10 er maksimalt belastende og 1 er mindst belastende)

Samlet score FØR zoneterapi = 41 – divideret med 6 deltager = 6,8
Samlet score EFTER 4 zoneterapi-behandlinger = 18 – divideret med de 6 deltager = 3

En samlet forbedring på 3,8

 

DIAGRAM: Senfølge ”nedsat immunforsvar” (1 deltager)

Deltager score FØR og EFTER zoneterapi
(på en skala fra 1-10 hvor 10 er maksimalt belastende og 1 er mindst belastende)

Samlet score FØR zoneterapi = 5
Samlet score EFTER 4 zoneterapi-behandlinger = 1

En forbedring på 4

 

Yderlige besvarelser fra spørgeskemaet, samlet

Der spørges til om deltagerne har en sygdomshistorik, lidelser udover senfølger som der skal tages hensyn til.

Om de har gjort noget tidligere for at afhjælpe senfølger, såsom at tage tilskud af medicin, vitaminer og foretage ændringer i deres kost.

Under forløbet har der været en dialog med deltagerne og ud fra den, er der lavet en vurdering og anbefaling.

Der spørges til om de på en skala fra 1 – 10 (1 = i ringe grad, 10 = i høj grad) føler at zoneterapien har hjulpet på deres generelle velbefindende.

5 ud af de 6 deltagere har svaret og givet en samlet vurdering på 48, hvilket betyder at de har vurderet det til 9,6 i alt samlet.

Alle 6 deltagere vil anbefale zoneterapi til andre med Covid-19 senfølger.

Alle 6 deltagere har underskrevet samtykkeerklæring på, at jeg må journalføre og opbevare oplysninger, samt at denne opgave må bruges til dette Covid-19 senfølger projekt.

Ligeledes har de givet tilladelse til, at projektet kan være med til at sætte fokus på om zoneterapien har en effekt ved Covid-19 senfølger, til videre brug.

 

Hvad er det zoneterapien kan hjælpe med?

Vi kender ikke den nøjagtige årsag, da vi alle er forskellige og reagerer forskelligt. Langvarige symptomer og senfølger kan have forskellige årsager.

Der kan peges på en række mulige medvirkende årsager.

Det gælder blandt andet svag antistofreaktion, inflammatorisk eller anden form for øget immunrespons, etc.

Kroppen er drænet for energi efter sygdomsforløb, og de mest energikrævende dele af kroppen er der, hvor man bliver oftest ramt; hjerte, hjerne og muskler.

Zoneterapi søger forklaringer på forstyrrelser i kroppen, da kroppen er under konstant påvirkning af forskellige faktorer.

En krop skal være i balance. Vi mennesker er en sammensat organisme; hvis noget ikke fungerer som det skal, opstår der ubalance. Resultatet er ofte sygdom, smerter, træthed og utilpashed.

Zoneterapi kan hjælpe med at genoprette kroppens egen balance.

Ved at behandle med zoneterapi, kan det påvirke organerne til en bedre funktion, styrke kroppen og få udskilt ophobninger af affaldsstoffer.

Senfølger efter Covid-19 er ikke noget der kan ”trænes” væk, men derimod en god ide at lytte til kroppens signaler.

Derudover kan man kigge på om der er andre påvirkninger, såsom kosten, søvn, tilskud der skal tilpasses eller ændres på.

 

Konklusion

Det har været et spændende forløb med de 6 deltagere. Alle har været imødekommende og har taget godt imod behandlingen.

For at få et repræsentativt udsnit, burde der udføres undersøgelse med flere antal deltagere. Men som pilot -projekt, kan det have en tydelig indikation på, at zoneterapi kan forebygge og afhjælpe symptomer ved Covid -19.

Tallene viser på alle måder at alle 6 deltager har haft en oplevelse af at deres Covid-19 senfølger er blevet ændret i større eller mindre grad.

Ved de 10 symptomer som deltagerne har nævnt, ses der en forbedring ved de 9 af dem.

Ved symptomet ”Opblussen af hedeture” ses der derimod en stigning.
Årsagen til dette kan skyldes, at zoneterapien sætter harmoniserende og udrensende processer i gang overalt i kroppen. Det kan komme til udtryk på mange måder, men skal ses som et tegn på, at kroppen er i gang med at udrense, afgifte kroppen inden en egentlig opbygning kan finde sted. Derved er ”opblussen af hedeture” en reaktion på kroppens forsøg på at genskabe en optimal tilstand.

Det kan derved konkluderes at zoneterapi har en effekt på Covid-19 senfølger.


Senfølger

COVID-19 senfølger

D.14.10.2021 deltog jeg på kurset ”Covid – 19 Senfølger” på Den Danske Zoneterapeutskole. Senfølger kan ramme alle! Senfølger rammer både personer der i forvejen lider af kroniske sygdomme og personer der ikke fejlede noget inden de blev smittet med covid – 19. Senfølger ses både hos unge og ældre. Senfølger har vist sig hos ca 10 % af de personer der har været smittet med Covid – 19. Symptomer der varer mere end 4 uger efter sygdommen startede betegnes som et længerevarende Covid – 19 sygdomsforløb.

Se mit kursusbevis her.


Førstehjælp

Førstehjælpsregler

Som en del af reglerne ved at være medlem af brancheforeningen ZCT, betyder det at jeg skal forny mit førstehjælps bevis minimum hver 2 år. D. 9.9.2021 blev mit bevis fornyet. Ved at være medlem af ZCT betyder det at jeg er RAB godkendt. (Registreret Alternativ Behandler).

Se mit Førstehjælpsbevis her.


Logo for Sundhedsstyrelsen

COVID - 19

D. 29.1.2021 har jeg deltaget i et virtuelt hygiejne kursus for virksomheder med kundekontakt. Dette med henblik for at sikre den gode arbejdsgang i klinikken, risikovurdering af egen situation og derved hvordan vi passer bedst på hinanden for at forebygge smitte af COVID - 19. Det betyder i praksis, at der er afsat tid imellem hver behandling så der sikres grundig rengøring, udluftning, vi benytter mundbind/visir og overholder de udmeldinger der kommer fra Sundhedsstyrelsen.


Logo for Sygeforsikringen

Sygeforsikringen "danmark"

Sygeforsikring "danmark" yder tilskud til Zoneterapi ved behandlinger af en RAB godkendt terapeut. Idet jeg er RAB (Registreret Alternativ Behandler) kan jeg nu tilbyde "danmarks" medlemmer indberetning, og "danmark" udbetaler tilskud efter de indberettede oplysninger. Det er en betingelse at medlemmet har fået stillet en lægelig diagnose inden for 12 måneder.


Fysiurgisk massage

Fysiurgisk Massør

D. 23. august 2020 gennemførte jeg uddannelsen som Fysiurgisk Massør. Det betyder at jeg tilbyder Fysiurgisk helkrops dybdemassage af 30 - 60 - 90 minutters varighed. Der er mulighed for at koordinere massagen med Zoneterapi.


Dankobe RAB Registreret Alternativ Behandler

RAB (Registreret Alternativ Behandler)

D. 11.9.2020 blev jeg certificeret til at jeg er RAB godkendt, det betyder at jeg opfylder foreningsvedtægter og uddannelseskrav til at kunne kalde sig Registreret Alternativ Behandler af ZCT som Zoneterapeut. Zoneconnection terapeutforening er godkendt af og under tilsyn hos Sundhedsstyrelsen i henhold til lov nr. 351 af 19.5.2004.


Velkommen til B'Calm

Nystartet tiltalende Zoneterapi klinik i Dragør, hvor det indbyder til velvære for krop og sjæl. Se nærmere under booking hvor du kan finde hvilken tid der passer bedst for dig.

Under priser ser du at første behandling får du til nedsat pris, dette er for at afklare behovet, og afstemmer interessen for at få flere zoneterapi behandlinger.
En dag om ugen er jeg på virksomhed, hvor der tilbydes zoneterapi til medarbejdere. Dette har virksomheden ønsket at prioritere som en investering, for at anerkende og støtte op om den enkelte medarbejder.

For tiden er jeg i gang med videre kurser, med henblik på at blive RAB-godkendt. (Registreret Alternativ Behandler), dette for at kan give tilskud fra ”Danmark”, sundhedsforsikringer - samt for at I som kunder kan se at jeg er registreret som behandler og medlem af en brancheforening som alternativ behandler.