ZCT-medlem og zoneterapeut Anette Buckle gennemførte i foråret et behandlingsforløb på et Københavnsk plejecenter. Ved de 10 symptomer som deltagerne havde nævnt, skabte zoneterapien forbedring ved de 9 af dem.

Af Mette Andersen

DET BETALER SIG at dokumentere. I hvert fald var det spændende for Anette Buckle, da hun gjorde regnebrættet op efter at have behandlet 6 senfølgeramte medarbejdere på Peder Lykke Centret, et ældrecenter i Københavns Kommune.

De 6 medarbejdere var udvalgt af ledelsen, havde været smittet med Corona mindst én gang og led alle af symptomer som træthed, hovedpine, kvalme, manglende koncentration og muskelsmerter. Efter 4 zoneterapi-behandlinger oplevede alle bedring af deres symptomer (pånær hedeture – se faktaboks)

Spændende at dokumentere

Anette Buckle er glad for sine resultater. ”Det har været spændende at dokumentere. Og tilfredsstillende at kunne afrapportere til ledelsen, som jeg synes fortjener at vide, hvordan deres bevilling er brugt. De 6 har været glade, og centrets øvrige ansatte spørger ind til erfaringerne, som spreder sig som ringe i vandet. Det er lige som det skal være”.

KROPPEN RENSER UD

Kun ved symptomet ”Opblussen af hedeture” ses der en stigning i opfattelse af symptom.
Ifølge Anette kan årsagen være, at zoneterapien sætter harmoniserende og udrensende processer i gang overalt i kroppen inden en egentlig opbygning kan finde sted. Derved er ”opblussen af hedeture” en reaktion på kroppens forsøg på at genskabe en optimal tilstand.

Kursus på DDZ i Herlev

Ideen til projektet fik Anette efter at have været på kurset ”Senfølger kan ramme alle” på Den Danske Zoneterapeutskole i Herlev. Snart efter bankede hun på døren hos Peder Lykke Centrets ledelse og forelagde sit ærinde.

”Jeg er så heldig at have været tilknyttet centret som behandler gennem nogle år, så ledelsen vidste, hvad jeg stod for. Men, jeg ønsker virkelig, at andre får mod til at forsøge noget lignende. Bank på, tilbyd. Og dokumenter det. Det batter virkelig noget, når vi hver især synliggør, at vi er med til at gøre en forskel.
”Vi sidder med en viden, der vil kunne trøste og forbedre hverdagen for mange”.

Hver 10. lider af senfølger

Det anslås, at ca. 10 procent af de personer, som for COVID-19 oplever langvarige symptomer – som varer i over 4 uger efter sygdomsstart. De 6 personer, som plejecentret havde udpeget til Anettes forløb var ingen undtagelse.

Sådan foregik pilotprojektet

Ved første behandling fik alle 6 udleveret et spørgeskema, hvor de blev bedt om at beskrive, hvornår de havde haft COVID-19 og hvilke symptomer de havde oplevet, samt give en score på 1-10 i hvilken grad, de havde oplevet senfølgerne som belastning. Ved sidste behandling blev de atter bedt om en score ud fra, hvordan de havde oplevet symptomerne efter de første 4 behandlinger. Alle havde fået zoneterapi med 1 uges mellemrum over et forløb på i alt ca. 5 uger.

Blandt de indberettede symptomer var træthed, manglende energi og overskud, hovedpine og påvirkede luftveje. Her er resultaterne efter 4 behandlinger.

Mulige medvirkende årsager

Anette vil ikke lægge sig fast på, hvad der gør, at hendes behandlinger har effekt. ”Mennesker er forskellige, ligesom graden af symptomer er det. Men jeg kan da pege på en række mulige medvirkende årsager”.

En krop i ubalance

”En krop skal som bekendt være i balance, og hvis noget ikke fungerer, som det skal, opstår der ubalance, og det kan let ske efter et sygdomsforløb, hvor kroppen er drænet for energi. Det giver sig oftest til udslag i de mest energikrævende dele af organismen; hjerte, hjerne og muskler. Dertil kan der være opstået en antistofreaktion, inflammatoriske tilstande eller en anden form for øget immunrespons og så videre”, forklarer hun.

”Da zoneterapien søger forklaringer på forstyrrelser i kroppen, kan vi ved at behandle zonepunkterne påvirke organerne til en bedre funktion og dermed få udskilt ophobninger af affaldsstoffer, hvilket gør kroppen stærkere. Det ved vi. Som behandlere. Men det er der mange derude, der ikke ved – og det er det, vi skal ud og fortælle”.

Konklusion

Anette håber, hendes lille pilotprojekt giver endnu en indikation på, at zoneterapi kan forebygge og afhjælpe symptomer ved COVID-19 – og ikke mindst inspirere til, at en større og mere repræsentativ i undersøgelse sættes i gang.

Artiklen er bragt i ZONECONNECTION, december 2022.